CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAPI VIETNAM

Điều khoản sử dụng

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB
Thông qua Trang Web, chúng tôi đồng ý và tôn trọng việc khách hàng tìm kiếm, tham khảo, hiển thị nội dung thông tin có trên Trang Web trên màn hình máy tính, việc mua sắm trực tuyến của Khách Hàng tại mọi thời điểm với điều kiện là các hoạt động đó của Quý khách hàng phải phù hợp với Điều Khoản Và Điều Kiện và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Quý Khách vui lòng không sử dụng Trang Web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào dưới đây:

 • Đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, bôi nhọ, đe dọa, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác.
 • Đưa ra những nhận xét mang tính chính trị (ví dụ như tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) hoặc mang tính kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, giai cấp.
 • Tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ, có nội dung phản cảm hoặc trái quy định pháp luật.
 • Phổ biến các tài liệu, khuyến khích người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 • Can thiệp vào quyền sử dụng hợp pháp Tài Khoản của khách hàng khác tại Trang Web.
 • Thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào liên quan đến việc sử dụng internet, mạng viễn thông công cộng và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nói riêng và/hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác.
 • Thực hiện các hành vi hoặc tạo ra thông tin giả mạo, cố ý tạo sự nhầm lẫn giữa mình với Khách Hàng khác hoặc mạo danh Ban quản trị của Trang Web.
 • Can thiệp, làm gián đoạn đường truyền internet hoặc các trang thông tin, trang web khác kết nối với Trang Web.
 • Thực hiện bất kỳ hành vi nào bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào nêu trên, chúng tôi có quyền ngay lập tức khoá hoặc huỷ bỏ Tài Khoản sử dụng của Quý Khách và áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Quý khách hàng sử dụng các trang thông tin điện tử kết nối với Trang Web của chúng tôi (nếu có) trên các mạng xã hội (như Facebook, Twitter v.v...) phù hợp với các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi tại các trang thông tin điện tử, mạng xã hội đó và pháp luật Việt Nam.

GIÁ CẢ, TỪ CHỐI ĐƠN HÀNG

 • Chúng tôi cam kết chỉ hiển thị các hình ảnh thật của sản phẩm/ hàng hóa và cố gắng cung cấp hàng hoá/ sản phẩm chính hãng cho tất cả các khách hàng với chất lượng và giá cả hợp lý nhất.
 • Trong trường hợp thật sự cần thiết (như trường hợp Bất Khả Kháng, sản phẩm không sẵn có vì bất kỳ lý do gì hoặc phù hợp với quy định của pháp luật), chúng tôi có quyền từ chối Đơn Hàng của Quý Khách Hàng.